Skladacie stoly  

Zobraziť 1 - 12 z 12 položiek
Zobraziť 1 - 12 z 12 položiek
  • TECHNICKÉ RIEŠENIA

Dovoľujeme si Vám predstavIŤ niekoľko vybranÝCH technickÝch rieŠeNÍ, ktorÉ sme uplatnili pri vÝrobe banketových a konferenčných stolov. VäČŠina z nich, ako napr. patentovaný systém skladania je naŠou autorskou technológiou, vyvInutou na základe naŠich dlhoroČných skúsenosti pri výrobe skladacÍch stolov.

  • ĽAhkÉ a bezpeČné skladanie

PRAKTICKá stránka naŠich stolov spolu s moŽnosŤou ich stohovania sa prejaví predovŠetkým vtedy, kedy je potrebné zmeniť vzhľad miestnosti alebo premiestniť stoly z miestnosti do miestnosti alebo do inej budovy. NAŠE stoly na oceľovej podnoži majú unikátny skladací systém, ktorý je jeho najdôležitejším prvkom. patentovaný skladací stolový mechanizmus je zhotovený z pevnej ocele, Čo garantuje odolnosť voči poškodeniam a zvyŠuje aj jeho odolnosť voči záťaži. Jednoduchá manipulácia pri skladaní a rozkladaní stola je vhodná pre každú osobu, nakoľko nevyžaduje použitie sily.

  • ZvýŠEnÁ odolnosŤ stolových dosiek

LASEROvé zakončenie – laser EDGE

Uvádzame Nový vyšší štandard kvality stolových dosiek naŠich stolov. Vďaka inovatívnej technológii, ktorá umožňuje vytvoriť trvalÉ spojenie medzi okrajom stolovej dosky a samotnou platňou bez spoja a bez lepu. VYužitie takejto technológie v koneČNom dôsledku umožňuje vyrobiť odolné, zaujímavé, funkčné, bezlepové stolové dosky a ich okraje.

Hliníkové zakonČEnie

Naše stoly s  hliníkovým okrajom sú odolnejšie voči nebezpeČenstvu mechanického poŠkodenia, ktorému sú kaŽdodenne vystavené. takýto okraj je komfortný a naviac garantuje, Že stolovÉ dosky sú počas prepravy a pri akomkoľvek náhodnom pÁde lepšie chránené voči prípadnym následkom, ako napríklad potenciálne otery a diery.

OdhluČnenÉ stolové dosky

Prekrytie povrchu stolovej dosky mäkkou hubkou, na ktorej je umiestnený ŠpeciálnY vodeodolnÝ ABS povlak garantuje komfort a pokojný priebeh oslavy bez hluku a ruŠivÝch vplyvov ako aj  dobrú zábavu pre všetkých účastníkov oslavy.

  • REGULÁCIA VÝŠKY

kaŽDá z našich stolových podnoží má chrániče, ktoré umožňujú prispôsobiŤ výšku stola nerovnomernostiam povrchu. Rozsah regulácie a prispôsobenia výŠky stolov sa pohybuje v rozpätÍ od 0-20 mm, Čo imožňuje v dostatočnej miere vyriešiť problÉmy s nerovným povrchom. stoly, ktoré máme v našej ponuke sú stabilné, pričom možnosť regulácie nôh dovoľuje v plnej miere využiť tÚto vlastnosť v praxi.

  • Kompozície

Využitie tzv. spájacích stolov je ideálnym riešením všade tam, kde je nevyhnutné, aby interiér miestnosti poskytoval rôznorodé možnosti rozmiestnenia sedenia. v našej ponuke nájdete tri druhy spájacích stolov: prstencový stôl, stôl ½ kruhu a stôl ¼ kruhu. umožňuje to spájanie jednotlivých stolov do rôznych tvarov a ich spájanie akýmkoľvek spôsobom.

image-22.jpg